Korraldus: Tartu linna kultuuri aasta aunimetuse Tartu Kultuurikandja statuut

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu linna kultuuri aasta aunimetuse Tartu Kultuurikandja statuut
Reg. number: 1398
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 11.12.2012
Jõustumise kp: 11.12.2012
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 05.02.2015 korraldus nr 135 () muudab punkte 1.6; 1.8 ja 1.9
Eelnõu: Tartu linna kultuuri aasta aunimetuse Tartu Kultuurikandja statuut
Failid: LVK2012121101398.ddoc ( 46 kb )