Korraldus: Tähe tn 98a kinnistule mänguväljaku rajamise projekteerimistingimuste määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tähe tn 98a kinnistule mänguväljaku rajamise projekteerimistingimuste määramine
Reg. number: 879
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.08.2012
Jõustumise kp: 14.08.2012
Eelnõu: Tähe tn 98a kinnistule mänguväljaku rajamise projekteerimistingimuste määramine
Failid: LVK2012081400879.ddoc ( 786 kb )

Lisa
Tartu Linnavalitsuse 14.08.2012
korralduse nr 879 juurde