Korraldus: Tartu Vene Lütseumi koosseisu kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Vene Lütseumi koosseisu kinnitamine
Reg. number: 192
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 09.02.2010
Jõustumise kp: 09.02.2010
Seosed: tunnistab kehtetuks linnavalitsuse:

1.17.02.2009 korralduse nr 151
2.05.05.2009 korralduse nr 493
3.08.09.2009 korralduse nr 973

Eelnõu: Tartu Vene Lütseumi koosseisu kinnitamine
Failid: tlvk2010_0192.pdf ( 382 kb )


Jrk
nr
Finantseerimiseelarve
Ametikohtade
arv
Juhid
4
1.Direktor
1
2.Direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
2
3.Direktori asetäitja majanduse alal
1
Tippspetsialistid
58,07
4.Huvijuht
1
5.Karjäärikoordinaator
0,5
6.Logopeed
1,5
7.Pikapäevarühma kasvataja
2
8.Psühholoog
1
9.Raamatukoguhoidja
0,75
10.Ringijuht
1,5
10.Sotsiaalpedagoog
1
11.Õpetaja
48,82
Keskastme spetsialistid
4,5
12.Infojuht
1
13.Laborant
1,5
14.Sekretär
2
Töölised ja abiteenistujad
16
15.Koristaja
9
16.Majahoidja
1
17.Remonditööline
1
18.Riidehoidja
2
19.Valvur
3
KOKKU
82,57