Korraldus: Eluasemekomisjoni põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Eluasemekomisjoni põhimäärus
Reg. number: 1405
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 29.12.2008
Jõustumise kp: 29.12.2008
Seosed: tunnistab kehtetuks linnavalitsuse 03.07.2007 korralduse nr 840

Tartu Linnavalitsuse 17.05.2016 korraldus nr 459 (

Eelnõu: Eluasemekomisjoni põhimäärus
Failid: tlvk2008_1405.pdf ( 954 kb )