Korraldus: Monumendikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Monumendikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimääruse kinnitamine
Reg. number: 776
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.05.2006
Jõustumise kp: 23.05.2006
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavalitsuse:

04. märtsi 1997. a korralduse nr 441
18. jaanuari 2000. a korralduse nr 92
Tartu Linnavalitsuse 06.11.2018 korraldus nr 1233 (

Eelnõu: Monumendikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimääruse kinnitamine
Failid: tlvk2006_0776.pdf ( 521 kb )Laine Jänes


Linnapea

Jüri Mölder


Linnasekretär
Lisa
Tartu Linnavalitsuse 23. mai 2006. a
korralduse nr 776 juurde