Korraldus: Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonna põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonna põhimääruse kinnitamine
Reg. number: 1783
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.11.2005
Jõustumise kp: 01.01.2006
Seosed: Tunnistab kehtetuks linnavalitsuse 17. novembri 1998.a korraldus nr 3369
Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse tervishoiuosakonna põhimääruse kinnitamine
Failid: tlvk2005_1783.pdf ( 667 kb )Laine Jänes


Linnapea

Jüri Mölder


Linnasekretär
Lisa
Tartu Linnavalitsuse 24. novembri 2005. a
korraldusele nr 1783 juurde


TARTU LINNAVALITSUSE TERVISHOIUOSAKONNA

P Õ H I M Ä Ä R U S