Korraldus: Vabaduse autosilla rajamise projekteerimistingimused

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Vabaduse autosilla rajamise projekteerimistingimused
Reg. number: 1745
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 15.11.2005
Jõustumise kp: 17.11.2005
Eelnõu: Vabaduse autosilla rajamise projekteerimistingimused
Failid: tlvk2005_1745.pdf ( 1722 kb )Laine Jänes


Linnapea

Jüri Mölder


Linnasekretär
Lisa
Tartu Linnavalitsuse 15. novembri 2005. a
korralduse nr 1745 juurde