Korraldus: Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna põhimääruse kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna põhimääruse kinnitamine
Reg. number: 792
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.05.2005
Jõustumise kp: 23.05.2005
Seosed: Tunnistab kehtetuks linnavalitsuse 13. juuni 2002. a korralduse nr 2416
Failid: tlvk2005_0792.pdf ( 1379 kb )Laine Jänes


Linnapea

Jüri Mölder


Linnasekretär
Lisa
Tartu Linnavalitsuse 19. mai 2005. a
korralduse nr 792 juurde