Planeering: F. R. Kreutzwaldi tn 62 krundi detailplaneering... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-21-014
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 24.08.2021 korraldus nr.935 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 24.01.2023 korraldus nr.120 :
Avalik väljapanek: 13.02.2023 - 28.02.2023 www.tartu.ee ja Tartu infokeskus raekojas
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 28.03.2023 korraldus nr.345 :
Failid1: DP21014_Seletuskiri.pdf
DP21014_Pohijoonis.pdf
DP21014_Tehnovorgud.pdf
DP21014_kreutzwaldi62joonised.dwg
DP21014_Asendiskeem.pdf
DP21014_Linnaehituslikud_seosed.pdf
DP21014_Olemasolev_olukord.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 21.06.2021 00:00