Planeering: Tammepärja tn 11 // 13 // 15, Muuluka tn 1, Vaarika tn 1a ja Tammepärja tänav T11 kinnistute detailplaneering... vaata kaardil
Staatus: Avalikul väljapanekul
Planeeringu number: DP-21-008
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 07.12.2021 korraldus nr.1354 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 24.01.2023 korraldus nr.119 :
Avalik väljapanek: 16.02.2023 - 02.03.2023 Raekojas infokeskus ja www.tartu.ee
Failid1: DP-21-008_Seletuskiri.pdf
DP-21-008_Pohijoonis.pdf
DP21008_Tehnovorgud.pdf
DP21008_Situatsiooniskeem.pdf
DP-21-008_Lisad.pdf
DP-21-008_Vaade 1.jpg
DP-21-008_Vaade 2.jpg
DP-21-008_Vaade 3.jpg
DP-21-008_Vaade 4.jpg
DP-21-008_Vaade 5.jpg
DP-21-008_Vaade 6.jpg
DP21008_Linnaehituslikud_seosed.pdf
DP21008_Olemasolev_olukord.pdf
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 30.03.2021 00:00