Planeering: Kandiküla, Ilmatsalu tee 19 krundi detailplaneering... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-20-030
Vastutav töötaja: Janne Schasmin
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 09.03.2021 korraldus nr.265 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 05.07.2022 korraldus nr.719 :
Avalik väljapanek: 25.07.2022 - 08.08.2022 Tartu infokeskus raekojas ja Tartu linna kodulehekülg
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 27.09.2022 korraldus nr.1043 :
Failid1: DP20030_Seletuskiri.pdf
DP20030_pohijoonis.dgn
DP20030_Pohijoonis.pdf
DP20030_tehnovorgud.dgn
DP20030_Tehnovorgud.pdf
DP20030_Situatsiooniskeem_Kontaktvoond.pdf
DP20030_Lisad.pdf
DP20030_olemasolev_olukord.pdf
DP20030_Ruumiline illustratsioon.pdf
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 07.12.2020 00:00