Planeering: Kubja kinnistu ja lähiala detailplaneering

Staatus: Lõpetatud
Planeeringu number: DP-19-009
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 30.12.2019 korraldus nr.1452 :

  Planeering:

Menetluse lõpetamise õigusakt lisatud lähteülesande kinnitamise otsuse alla.Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.1 Füüsiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 14.05.2019