Planeering: Tähe tn 135b krundi detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-19-006
Vastutav töötaja: Janne Schasmin
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 09.07.2019 korraldus nr.735 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 07.07.2020 korraldus nr.758 :
Avalik väljapanek: 27.07.2020 - 10.08.2020 Infokeskus Raekojas
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 15.09.2020 korraldus nr.989 :
Failid: DP19006_Seletuskiri.pdf
DP19006_Pohijoonis.pdf
DP19006_tehnovorgud.pdf
DP19006_Situatsiooniskeem.pdf
DP19006_3D_Joonis.pdf
DP19006_Linnaehituslikud_seosed.pdf
DP19006_Olemasolev_olukord.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 04.04.2019