Planeering: Mõisavahe tn 73 krundi detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-18-037
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 23.10.2018 korraldus nr.1180 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 07.07.2020 korraldus nr.757 :
Avalik väljapanek: 27.07.2020 - 10.08.2020 Infokeskus Raekojas
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 25.08.2020 korraldus nr.904 :
Failid: DP18037_Moisavahe_73_Seletuskiri.pdf
DP18037_Moisavahe_73_Pohijoonis.pdf
DP18037_Moisavahe_73_Tehnovorgud.pdf
DP18037_Moisavahe_73_Situatsiooniskeem.pdf
DP18037_Moisavahe_73_linnaehituslikud_seosed.pdf
DP18037_Moisavahe_73_Olemasolev.pdf
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Teised töötajad: Aire Priks
Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 26.09.2018