Planeering: Kabeli tn 1 krundi detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-18-027
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 09.04.2019 korraldus nr.384 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 30.06.2020 korraldus nr.706 :
Avalik väljapanek: 21.07.2020 - 04.08.2020 Infokeskus Raekojas
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 08.09.2020 korraldus nr.957 :
Failid: DP18027_Kabeli1_seletuskiri.pdf
DP18027_Kabeli1_pohijoonis.pdf
DP18027_Kabeli1_tehnovorgud.pdf
DP18027_Kabeli1_situatsiooniskeem.pdf
DP18027_Kabeli1_olemasolev.pdf
DP18027_Kabeli1_seosed.pdf
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.1 Füüsiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 26.06.2018