Planeering: Kalda tee 35 krundi detailplaneering

... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-18-020
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 6.11.2018 korraldus nr.1238 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 26.07.2022 korraldus nr.799 :
Avalik väljapanek: 16.08.2022 - 31.08.2022 Infokeskus Raekojas ja Tartu linna kodulehekülg
Failid: DP18020_Seletuskiri.pdf
DP18020_Situatsiooniskeem.pdf
DP18020_Lisad.pdf
DP18020_Illustreeriv_joonis1.jpg
DP18020_Illustreeriv_joonis2.jpg
DP18020_Linnaehituslikud_seosed.pdf
DP18020_Olemasolev_olukord.pdf
DP18020_P6hijoonis.pdf
DP18020_Tehnov6rgud.pdf
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Teised töötajad: Aire Priks
Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 18.05.2018