Planeering: Põhja puiestee ning Tüve, Lääne ja Ladva tänavate vahelisele ala detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-18-011
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 2.04.2018 korraldus nr. 326 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 7.01.2019 korraldus nr.28 :
Avalik väljapanek: 28.01.2019 - 11.02.2019
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 5.03.2019 korraldus nr 244 :
DP18011_Olemasolev olukord.pdf
DP18011_Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed.pdf
DP18011_Põhijoonis.pdf
DP18011_Seletuskiri.pdf
DP18011_Situatsiooniskeem.pdf
DP18011_Tehnovõrgud.pdf

planeeringuala piirShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 01.03.2018