Planeering: Sepa tn 20 krundi detailplaneering

... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-17-026
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 4.01.2018 korraldus nr. 16 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 13.11.2018 korraldus nr.1281 :
Avalik väljapanek: 04.12.2018 - 18.12.2018 Raekoja Infokeskus
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 7.01.2019 korraldus nr.30 :
Failid: Sepa tn 20 DP seletuskiri.pdf ( 3549 kb )
Sepa tn 20, Tartu DP -A3Lkontaktvöönd.pdf ( 747 kb )
Sepa tn 20, Tartu DP -A3Lolemasolev.pdf ( 977 kb )
Sepa tn 20, Tartu DP -A3tehnovõrgud.pdf ( 812 kb )
Sepa tn 20, Tartu DP -A4Lsituatsiooniskeem.pdf ( 333 kb )
Sepa tn 20, DP -A3Lpohijoonis.pdf ( 981 kb )


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 22.11.2017