Planeering: Lossi tn 11 krundi detailplaneering

... vaata kaardil
Staatus: Avalikul väljapanekul
Planeeringu number: DP-17-018
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 27.03.2018 korraldus nr. 294 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 05.03.2019 korraldus nr.243 :
Avalik väljapanek: 25.03.2019 - 08.04.2019 infokeskus raekojas
DP17018_Lossi11_asendiskeem.pdf
DP17018_Lossi11_kontaktvoond.pdf
DP17018_Lossi11_olemasolev.pdf
DP17018_Lossi11_pohijoonis.pdf
DP17018_Lossi11_seletuskiri.pdf
DP17018_Lossi11_tehnovorgud.pdf
DP17018_Lossi11_muinsuskaitse eritingimused.pdf
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja tüüp: Linnaplaneerimine ja maakorraldus\Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 06.10.2017