Planeering: Sepa tn 18a // Vasara tn 48 (Vasara tn 48) krundi detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-16-016
Vastutav töötaja: Ingrid Voolaid
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 31.10.2017 korraldus nr.1123 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavalitsuse 19.08.2019 korraldus nr.856 :
Avalik väljapanek: 11.09.2019 - 24.09.2019 Infokeskus Raekojas
Seisukohtade võtmine ja avaliku arutelu aja ja koha määramine: Tartu Linnavalitsuse 08.10.2019 korraldus nr.1080 :  
Avalik arutelu: 02.12.2019 kell 15:00 LPMKO
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 07.01.2020 korraldus nr.18 :
Failid: DP16016_Seletuskiri.pdf
DP16016_Pohijoonis.pdf
DP16016_Tehnovorgud.pdf
DP16016_Situatsiooniskeem.pdf
DP16016_Kontaktvoond.pdf
DP16016_Olemasolev_olukord.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 18.08.2016