Planeering: Ravila tn 14a // 14b // 14c krundi detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-15-014
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavolikogu 15.10.2015 otsus nr. 260 :

  Eskiislahendus:
Eskiisi avalikule arutelule suunamine: Tartu Linnavalitsuse 12.04.2016 korraldus nr. 338 :
Avalik arutelu: 26.04.2016 kell 15:00 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruum Raekoja plats 3, III korrus.

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavolikogu 16.02.2017 otsus nr. 423 :
Avalik väljapanek: 07.03.2017 - 21.03.2017 Tartu infokeskus raekojas
Seisukohtade võtmine ja avaliku arutelu aja ja koha määramine: Tartu Linnavalitsuse 18.04.2017 korraldus nr. 383 :  
Avalik arutelu: 02.05.2017 kell 15:00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruum Raekoja plats 3 III korrus
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavolikogu 12.10.2017 otsus nr. 501 :
Failid: Liiklusanalüüs.pdf ( 2992 kb )
Detailplaneeringu illustreeriv 3D pilt.pdf ( 19735 kb )
Planeeringu põhijoonis.002.pdf ( 3566 kb )
Tehnovorkude planeering.002.pdf ( 3258 kb )
Planeeritud maakasutus ja kitsendused.002.pdf ( 3052 kb )
Planeeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed.002.pdf ( 467 kb )
Situatsiooniskeem.002.pdf ( 1623 kb )
Olemasolev olukord.002.pdf ( 2007 kb )
Seletuskiri.pdf ( 486 kb )


Seletuskiri.pdfSeletuskiri.pdfPlaneeringu põhijoonis.pdfPlaneeringu põhijoonis.pdfTehnovorkude planeering.pdfTehnovorkude planeering.pdfPlaneeritud maakasutus ja kitsendused.pdfPlaneeritud maakasutus ja kitsendused.pdfPlaneeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed.pdfPlaneeringuala lähipiirkonna funktsionaalsed ja linnaehituslikud seosed.pdfSituatsiooniskeem.pdfSituatsiooniskeem.pdfOlemasolev olukord.pdfOlemasolev olukord.pdfDetailplaneeringu illustreeriv 3D pilt.pdfDetailplaneeringu illustreeriv 3D pilt.pdf

Liiklusanalüüs.pdfLiiklusanalüüs.pdf


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 30.07.2015