Planeering: Tähe 19 ja Tähe 19a kruntide detailplaneering

... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-07-022
Vastutav töötaja: Liis Randmets
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavolikogu 13.03.2008 otsus nr. 325 :

  Eskiislahendus:
Eskiisi avalikule arutelule suunamine: Tartu Linnavalitsuse 7.01.2014 korraldus nr. 15 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavolikogu 3.12.2015 otsus nr. 283 :
Avalik väljapanek: 18.12.2015 - 04.01.2016 Tartu infokeskus raekojas
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavolikogu 21.01.2016 otsus nr. 302 :
Failid: illustreeriv joonis.jpg ( 529 kb )
illustreeriv joonis 1.jpg ( 402 kb )
illustreeriv joonis 2.jpg ( 406 kb )
le seosed Tähe 19 ja Tähe 19a.pdf ( 516 kb )
maakasutus Tähe 19 ja Tähe 19a.pdf ( 521 kb )
põhijoonis Tähe 19 ja Tähe 19a.pdf ( 1145 kb )
seletuskiri.pdf ( 674 kb )
situatsiooniskeem.pdf ( 1825 kb )
tehnovõrgud.pdf ( 1372 kb )
Tähe 19 ja 19a kruntide DP muinsuskaitse ET.pdf ( 9221 kb )


le seosed Tähe 19 ja Tähe 19a.pdfle seosed Tähe 19 ja Tähe 19a.pdfmaakasutus Tähe 19 ja Tähe 19a.pdfmaakasutus Tähe 19 ja Tähe 19a.pdfpõhijoonis Tähe 19 ja Tähe 19a.pdfpõhijoonis Tähe 19 ja Tähe 19a.pdfseletuskiri.pdfseletuskiri.pdfsituatsiooniskeem.pdfsituatsiooniskeem.pdftehnovõrgud.pdftehnovõrgud.pdfTähe 19 ja 19a kruntide DP muinsuskaitse ET.pdfTähe 19 ja 19a kruntide DP muinsuskaitse ET.pdf

illustreeriv joonis.jpgillustreeriv joonis.jpgillustreeriv joonis 1.jpgillustreeriv joonis 1.jpgillustreeriv joonis 2.jpgillustreeriv joonis 2.jpg
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Tähtaeg: 20.04.2007
Asja liik: Detailplaneering
Sari: 9-1.1 Planeeringute koostamise algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 21.03.2007