Planeering: Ropka silla, selle juurdepääsude ja sadamaraudtee koridori (lõigus Väike kaar – Turu tn) kavandatava tänava ja lähiala detailplaneering

... vaata kaardil
Staatus: Peatatud
Planeeringu number: DP-05-017
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 8.03.2005 korraldus nr. 326 :

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavolikogu 16.10.2008 otsus nr. 424 :
Avalik väljapanek: 24.11.2008 - 08.12.2008 24. november 2008. a kuni 08. detsember 2008, LPMKO fuajee
Avalik arutelu: 07.01.2009 kell 15:00 LPMKO nõupidamisruum
Failid: Täiendatud_Ropka_sild_DP_KSH_PROGRAMM.pdf ( 187 kb )
DPkoondplaan2008sept.pdf ( 2997 kb )
DPjoon2_leht2.pdf ( 3201 kb )
DPjoon2_leht1.pdf ( 4047 kb )
DP seletuskiri 2011.pdf ( 178 kb )Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm Täiendatud_Ropka_sild_DP_KSH_PROGRAMM.pdf
Keskkonnamõju strategilise hindamise aruanne Ropka_silla_KSH_ARUANNE_v45_LINNA.pdf

Detailplaneeringu koondplaan DPkoondplaan2008sept.pdf
linnaehituslikud ja funktsionaalsed seosed DPjoon2_leht2.pdfDPjoon2_leht1.pdf
seletuskiri DP seletuskiri 2011.pdfShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Tähtaeg: 23.03.2005
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Väline
Sari: 9-1.1 Planeeringute algatamise taotlused ja lähteülesanded
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 23.02.2005