Planeering: Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 kruntide detailplaneering
... vaata kaardil
Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-05-004
Vastutav töötaja: Aire Priks
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavolikogu 19.05.2005 otsus nr. 434 :

  Eskiislahendus:
Eskiisi avalikule arutelule suunamine: Tartu Linnavalitsuse 23.09.2014 korraldus nr. 972 :
Avalik väljapanek: 24.09.2014 - 13.10.2014
Avalik arutelu: 13.10.2014 kell 16:00 Raekoja saal

  Planeering:
Heakskiitmine ja avalikule väljapanekule saatmine: Tartu Linnavolikogu 25.06.2015 otsus nr. 242 :
Avalik väljapanek: 28.07.2015 - 01.09.2015 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna fuajee Raekoja plats 3 III korrusel
Seisukohtade võtmine ja avaliku arutelu aja ja koha määramine: Tartu Linnavalitsuse 29.09.2015 korraldus nr.1038 :

Tartu Linnavalitsuse 1.12.2015 korraldus nr.1284 :
Tartu Linnavalitsuse 15.12.2015 korraldus nr.1343 :  

Avalik arutelu: 09.10.2015 kell 14:00 Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruum, Raekoja plats 3 III k ruum 303
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavolikogu 14.04.2016 otsus nr. 324 :
Failid1: DP05004_Paeva1Tahe8Tahe10JaPargi15KruntideDetailplaneeringuSeletuskiri.pdf
DP05004_Paeva1Tahe810Pargi15DpPohijoonis.pdf
DP05004_Paeva1Tahe810Pargi15DpTehnovorgud.pdf
DP05004_Paeva1Tahe810Pargi15Dp.dgn
Päeva 1, Tähe 8, Tähe 10 ja Pargi 15 kruntide detailplaneeringu seletuskiri.003.pdf ( 1315 kb )
Paeva 1_Tahe 8_10_Pargi 15 DP_situatsiooniskeem.002.pdf ( 198 kb )
Paeva 1_Tahe 8_10_Pargi 15 DP-ololev olukord.002.pdf ( 663 kb )
Paeva 1_Tahe 8_10_Pargi15 DP-funkts ja linnaeh seosed.002.pdf ( 4963 kb )
Paeva 1_Tahe 8_10_Pargi 15 DP-pohijoonis.003.pdf ( 1114 kb )
Paeva 1_Tahe 8_10_Pargi 15 DP-maakasutus.002.002.pdf ( 779 kb )
Paeva 1_Tahe 8_10_Pargi 15 DP-tehnovorgud.003.pdf ( 1005 kb )

KEHTESTATUD:

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Väline
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 21.01.2005