Planeering: Vaksali 14 ja lähiala detailplaneering

Staatus: Kehtestatud
Planeeringu number: DP-02-015
Vastutav töötaja: Aire Priks
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavalitsuse 05.08.2002 korraldus nr. 2895 :
Tartu Linnavalitsuse 05.12.2002 korraldus nr. 4170 :
Heakskiitmise otsus: Tartu Linnavolikogu 24.04.2003 otsus nr. 115 :
Tartu Linnavalitsuse 06.05.2003 korraldus nr. 1573 :
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavolikogu 19.06.2003 otsus nr. 164 :Põhijoonis suurelt [ | Open link in IBM Notes (Planeeringute lisad)]
Tehnovõrkude joonis [ | Open link in IBM Notes (Planeeringute lisad)]
Planeeringu seletuskiri [ | Open link in IBM Notes (Planeeringute lisad)]
Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Väga kõrge
Tähtaeg: 13.03.2003
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Asutusesisene
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 23.07.2002