Määrus: Kutseõppeasutuse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Kutseõppeasutuse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Reg. number: 150
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 01.07.2021
Jõustumise kp: 10.07.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 23.11.2006 määruse nr 45 ()
Eelnõu: Kutseõppeasutuse seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Failid: LVKM2021070100150.asice ( 72 kb )