Määrus: Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmine
Reg. number: 141
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 28.06.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 11.10.2012 määrust nr 74 ()
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" muutmine
Failid: Lisa7_rahavoogude prognoos.pdf ( 168 kb )
LVKM2017062800141.bdoc ( 188 kb )