Õigusakti eelnõu: Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Reg. number: LVK-O-0095
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 24.11.2022
Koostaja: Liis Randmets
Ettekandja: Gea Kangilaski
Esitab: linnavalitsus, 24.11.2022 istungi protokoll nr 93
Juhtiv komisjon: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Komisjonid: Keskkonnakomisjon
Kultuurikomisjon
Majanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 14:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 12
Majanduskomisjoni protokoll nr 14:
Keskkonnakomisjoni protokoll nr 13
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 97 (punkt 36):
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 15:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 09.12.2022 otsus nr 84 "Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine"
Failid: DP muinsuskaitse eritingimused.002.pdf ( 50020 kb )
parkimisuuring_liikuvusagentuur_2021.pdf ( 6407 kb )
Tartu_Südalinna_kultuurikeskuse_DP_KSHE.pdf ( 1402 kb )
Valjavote_eritingimustest_joonis.jpg ( 207 kb )
Keskkonnaameti seisukoht.pdf ( 244 kb )
arhv6istlus_esitlus_221124.pdf ( 3429 kb )
syku_ruumiprogamm_tabel_nov 22.xlsx ( 60 kb )
syku_ruumiprogramm_tekst_nov 22.pdf ( 365 kb )
syku v6istlusylesanne_mustand_nov 22.pdf ( 3440 kb )
Roheuuring_2022.pdf ( 4805 kb )
Lisa 1 PUITTAIMEDE SEISUNDI TABEL.pdf ( 232 kb )
Seletuskiri.pdf ( 1210 kb )
SüKu ala dendrohinnangu joonis.pdf ( 1580 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2022_LVK-O-0095.pdf ( 191 kb )
EELNÕU

Lisa
Tartu Linnavolikogu
otsuse eelnõu nr LVK-O-0095 juurde

    Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringuala situatsiooniskeem

    planeeringuala piir
Õiend
Tartu Linnavolikogu otsuse eelnõu "Vanemuise tn 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ning detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine " juurde