Otsus: Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 358
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 01.07.2021
Jõustumise kp: 02.07.2021
Eelnõu: Tartu linna arengukava 2018-2025 muutmisettepanekute ning eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: LVKO2021070100358.asice ( 1099 kb )