Korraldus: Tartu Linnavalitsuse 7. septembri 2020. a korralduse nr 932 muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Linnavalitsuse 7. septembri 2020. a korralduse nr 932 muutmine
Reg. number: 1020
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.09.2020
Jõustumise kp: 24.09.2020
Seosed: Muudab Tartu Linnavalitsuse 07.09.2020 korralduse nr 932 () punkti 4
Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse 7. septembri 2020. a korralduse nr 932 muutmine
Failid: LVK2020092401020.asice ( 89 kb )