Õigusakti eelnõu: F. R. Kreutzwaldi tn 54 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: F. R. Kreutzwaldi tn 54 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: LV-K-0047
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 13.01.2020
Koostaja: Liis Randmets
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 04.02.2020 korraldus nr 117 "F. R. Kreutzwaldi tn 54 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine"
Failid: Kontaktvöönd.pdf ( 599 kb )
Olemasolev olukord.pdf ( 505 kb )
Põhijoonis.pdf ( 1115 kb )
Situatsiooniskeem.pdf ( 1156 kb )
Tehnovõrgud.pdf ( 561 kb )
Seletuskiri.pdf ( 813 kb )
EELNÕU