Määrus: Tartu Linnavalitsuse 21. märtsi 2006. a määruse nr 12 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavalitsuse 21. märtsi 2006. a määruse nr 12 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
Reg. number: 12
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.08.2011
Jõustumise kp: 23.08.2011
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 21.03.2006 määruse nr 12 ()

Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 19.10.2010 määruse nr 24 () § 4

Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse 21. märtsi 2006. a määruse nr 12 "Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hindade kehtestamine" kehtetuks tunnistamine
Failid: LVM2011082300012.pdf ( 15 kb )
LVM2011082300012.ddoc ( 36 kb )