Korraldus: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja lepingu sõlmimine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja lepingu sõlmimine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Reg. number: 484
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.05.2012
Jõustumise kp: 08.05.2012
Eelnõu: Viljandi mnt 67 krundi detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja lepingu sõlmimine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Failid: LVK2012050800484.ddoc ( 195 kb )

LISA
Tartu Linnavalitsuse 08.05.2012
korralduse nr 484 juurde