Korraldus: Hooldekodus hooldatava isiku omaosaluse kehtestamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Hooldekodus hooldatava isiku omaosaluse kehtestamine
Reg. number: 1406
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 15.12.2009
Jõustumise kp: 15.12.2009
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 09.04.2013 korraldus nr 384 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Hooldekodus hooldatava isiku omaosaluse kehtestamine
Failid: tlvk2009_1406.pdf ( 168 kb )