Õigusakti eelnõu: Tartu Noorsootöö Keskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Noorsootöö Keskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine
Reg. number: LVK-M-0117
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 04.08.2020
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Asko Tamme
Esitab: linnavalitsus, 04.08.2020 istungi protokoll nr 66
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 32:
Hariduskomisjoni protokoll nr 32:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 11.09.2020 määrus nr 113 "Tartu Noorsootöö Keskuse põhimääruse kehtetuks tunnistamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2020_LVK-M-0117.pdf ( 3 kb )
EELNÕU