Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" muutmine
Reg. number: LVK-M-0036
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 13.06.2018
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Madis Lepajõe
Esitab: linnavalitsus, 12.06.2018 istungi protokoll nr 40
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Komisjonid: Hariduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 9:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 9:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 29.06.2018 määrus nr 34 "Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele toetuse andmise kord" muutmine"
Failid: Kultuuri ja noorte huvitegevuse ühingud 2018_2019.pdf ( 19 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2018_LVK-M-0036.pdf ( 96 kb )
EELNÕU