Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2017. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2017. a ülesannete täitmise aruanne

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu linna 2017. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2017. a ülesannete täitmise aruanne
Reg. number: LVK-O-0078
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 23.05.2018
Koostaja: Marje Kinko
Ettekandja: Monica Rand ja Reno Laidre
Esitab: linnavalitsus, 22.05.2018 istungi protokoll nr 34
Juhtiv komisjon: Revisjonikomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 9:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 8:
Revisjonikomisjoni protokoll nr 8:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 7.06.2018 otsus nr 70 "Tartu linna 2017. a majandusaasta aruanne ja Tartu linna arengukava 2017. a ülesannete täitmise aruanne"
Failid: 2017 finantsnäitajad.pdf ( 100 kb )
Tartu linna 2017. majandusaasta aruanne ja sõltumatu vandeaudiitori aruanne.bdoc ( 4013 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2018_LVK-O-0078.pdf ( 98 kb )
Revisjonikomisjoni_kaasaruanne.pdf ( 271 kb )
EELNÕU