Õigusakti eelnõu: Tartu Noorsootöö Keskuse asutamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Noorsootöö Keskuse asutamine
Reg. number: LVK-O-0036
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 01.02.2018
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Madis Lepajõe
Esitab: linnavalitsus, 29.01.2018 istungi protokoll nr 9
Juhtiv komisjon: Hariduskomisjon
Komisjonid: Kultuurikomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 4:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 4:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 15.02.2018 otsus nr 35 "Tartu Noorsootöö Keskuse asutamine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2018_LVK-O-0036.pdf ( 81 kb )
EELNÕU