Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu Noorsootöö Keskuse põhimäärus" esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogule määruse "Tartu Noorsootöö Keskuse põhimäärus" esitamine
Reg. number: LV-IP-0037
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 01.02.2018
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Marianne Menning
EELNÕU