Planeering: Jaama 72 ja lähiala detailplaneering (keskkonnajaam)


Staatus: Osaliselt kehtiv
Planeeringu number: DP-03-035
Vastutav töötaja: Aire Priks
LÜ kinnitamise otsus: Tartu Linnavolikogu 22.05.2003 otsus nr. 142 :
Heakskiitmise otsus: Tartu Linnavolikogu 22.10.2003 otsus nr. 216 :
Kehtestamise otsus: Tartu Linnavolikogu 04.03.2004 otsus nr. 263 :
Kehtetuks tunnistamine: Lääne 2 krundi detailplaneering

Jaama tn 72 ja Jaamamõisa tn 9b kruntide detailplaneering


Tehnovõrkude joonis
Seletuskiri


Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord  Show details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo
Hide details for Planeeringu menetlusinfoPlaneeringu menetlusinfo

Prioriteet: Keskmine
Tähtaeg: 07.05.2003
Asja liik: Detailplaneering
Asja tüüp: Väline
Sari: 9-2 Esitatud planeeringud
Viide: Kirjavahetuse toimik
Registreeritud: 07.04.2003