Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe tasu ja hüvituse määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe tasu ja hüvituse määramine
Reg. number: LVK-O-0016
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 13.11.2017
Koostaja: Ülle Saar
Ettekandja: Reformierakonna fraktsiooni esimees Mihkel Lees
Esitab: linnavolikogu esimees Aadu Must
Juhtiv komisjon: Eestseisus
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 8.12.2017 otsus nr 22 "Tartu Linnavolikogu esimehe ja aseesimehe tasu ja hüvituse määramine"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Otsus_2017_LVK-O-0016.pdf ( 66 kb )
EELNÕU