Õigusakti eelnõu: Konverentsi toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Konverentsi toetus
Reg. number: LVK-M-0141
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 27.04.2017
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Jaan Õunapuu
Esitab: linnavalitsus, 26.04.2017 istungi protokoll nr 30
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 41:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 32 (punkt 2.2):
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 12.05.2017 määrus nr 135 "Konverentsi toetus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2017_LVK-M-0141.pdf ( 44 kb )
EELNÕU