Õigusakti eelnõu: Konkursi "Eesti kaunis kodu 2016" juhendi kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Konkursi "Eesti kaunis kodu 2016" juhendi kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine
Reg. number: LV-K-0410
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 25.04.2016
Koostaja: Kaire Zimmer
Ettekandja: Andres Pool
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 10.05.2016 korraldus nr 435 "Konkursi "Eesti kaunis kodu 2016" juhendi kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine"
EELNÕU

Lisa
Tartu Linnavalitsuse
korralduse eelnõu nr LV-K-0410 juurde

  Konkursi "Eesti kaunis kodu 2016" juhend

  1. Konkursi eesmärk on tõsta esile ja tunnustada Tartu linnas asuvaid eeskujulikult heakorrastatud ja kaunilt haljastatud kinnistuid.

  2. Kauni kodu all mõistetakse elukeskkonda tervikuna, seetõttu hinnatakse konkursil lisaks elamutega hoonestatud kinnistutele ka ühiskondlike ja ärihoonetega hoonestatud kinnistuid ning avalikke rajatisi.

  3. Konkursi viib läbi Tartu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) koostöös MTÜga Eesti Kodukaunistamise Ühendus.

  4. Ettepaneku kinnistu osalemiseks konkursil võivad teha kõik isikud hiljemalt 25. maiks 2016. a, teatades sellest linnamajanduse osakonnale telefonidel 736 1154 ja 5615 7291 või e-posti aadressil Kaire.Zimmer@raad.tartu.ee. Linnamajanduse osakond saadab saabunud ettepanekute ja linnavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjoni (edaspidi hindamiskomisjon) ettepaneku alusel kinnistu omanikule või valdajale kutse konkursil osalemiseks. Kutset ei saadeta juhul, kui ettepaneku konkursil osalemiseks teeb kinnistu omanik ise. Konkursil osalevad kinnistud, mille omanikud või valdajad on konkursil osalemiseks soovi avaldanud või nõusoleku andnud.

  5. Hindamiskomisjon hindab konkursile esitatud kinnistuid 27. mail 2016. a.

  6. Konkursil tunnustatakse kinnistuid järgmiselt:
  6.1. tiitel "Eesti kaunis kodu 2016" antakse kuni kolmele parimale Tartu linna kinnistule. Nimetatud kinnistute aadressid, lühikirjeldused ja fotod edastatakse MTÜle Eesti Kodukaunistamise Ühendus, kes annab nende alusel välja raamatu „Eesti kaunis kodu 2016“ ja esitab konkursi võitjad autasustamiseks Vabariigi Presidendile;
  6.2. tiitel "Tartu kaunis kodu 2016" antakse Tartu linna tasandil silmapaistvatele kinnistutele;
  6.3. hindamiskomisjoni ettepanekul võib anda eripreemiaid.

  7. Sõltuvalt kinnistul olemasolevast hinnatakse:
  7.1. üldist kujundust ja heakorda;
  7.2. haljastust (muru, ilupuid ja -põõsaid, lilli, viljapuid);
  7.3. piirdeid, väravaid, kõnniteid ja väikevorme;
  7.4. majandusõue, abiehitisi, jäätmekäitlust;
  7.5. mängu- ja spordiväljakuid;
  7.6. parklaid, lodžasid, rõdusid;
  7.7. ehitiste välisilmet.

  8. Hindamisele ei kuulu konkursil "Eesti kaunis kodu 2015" tunnustatud kinnistud ega kinnistud, mille omanik või valdaja on hindamiskomisjoni liige.

  9. Konkursi tulemused kinnitab linnavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul ja tunnustab võitjaid aukirja ja auhindadega Tartu linna päeval, 29. juunil 2016. a.

  10. Konkursil tunnustatud kinnistute aadressid ja fotod avaldatakse Tartu linna koduleheküljel aadressil: www.tartu.ee/kauniskodu.
Õiend
Tartu Linnavalitsuse korralduse eelnõu "Konkursi "Eesti kaunis kodu 2016" juhendi kinnitamine ja hindamiskomisjoni moodustamine " juurde