Õigusakti eelnõu: Seisukoha võtmine Tartu kesklinna üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas ning üldplaneeringu avaliku arutelu aja ning koha määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Seisukoha võtmine Tartu kesklinna üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas ning üldplaneeringu avaliku arutelu aja ning koha määramine
Reg. number: LV-K-0052
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 15.01.2016
Koostaja: Jaanika Koppel
Ettekandja: Urmas Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 4.02.2016 korraldus nr 107 "Seisukoha võtmine Tartu kesklinna üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja vastuväidete osas ning üldplaneeringu avaliku arutelu aja ning koha määramine"
Failid: Joon_4_asumite_areng.pdf ( 1126 kb )
Joon_5_avalik_ruum.pdf ( 1184 kb )
Joonis_1_plan_maakasutus.pdf ( 2090 kb )
Joonis_3_liikluskseem.pdf ( 2777 kb )
Kesklinna YP seletuskiri.pdf ( 3969 kb )
Joon_2_hoonestustingimused.pdf ( 1534 kb )
Kesklinna YP ettepanekud ja seisukohad.pdf ( 1127 kb )
EELNÕU