Õigusakti eelnõu: Tartu Filmifondi toetus

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Filmifondi toetus
Reg. number: LVK-M-0059
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 05.02.2015
Koostaja: Jüri Mölder
Ettekandja: ettekandja Urmas Klaas ja kaasettekandja Indrek Katušin
Esitab: linnavalitsus, 05.02.2015 istungi protokoll nr 8
Juhtiv komisjon: Kultuurikomisjon
Komisjonid: Rahanduskomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 15:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 16:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 12 (punkt 30):
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.02.2015 määrus nr 56 "Tartu Filmifondi toetus"
Failid: Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2015_LVK-M-0059.pdf ( 46 kb )
EELNÕU