Õigusakti eelnõu: Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord
Reg. number: LV-M-0001
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 01.01.2014
Koostaja: Kairit Peekman
Ettekandja: Riho Raave
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 16.01.2014 määrus nr 6 "Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord"
EELNÕU