Õigusakti eelnõu: Tartu linna 2014. aasta eelarve

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2014. aasta eelarve
Reg. number: LVK-M-0002
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 21.11.2013
Koostaja: Külli Lust
Ettekandja: Kajar Lember
Esitab: linnavalitsus, 21.11.2013 istungi protokoll nr 84
Juhtiv komisjon: Rahanduskomisjon
Komisjonid: Arengu- ja planeerimiskomisjon
Hariduskomisjon
Kultuurikomisjon
Linnamajanduskomisjon
Linnavarakomisjon
Sotsiaalkomisjon
Seosed: Linnavalitsuses menetletud eelnõu:
Hariduskomisjoni protokoll nr 1:
Kultuurikomisjoni protokoll nr 1:
Arengu- ja planeerimiskomisjoni protokoll nr 2:
Linnamajanduskomisjoni protokoll nr 1:
Sotsiaalkomisjoni protokoll nr 1:
Linnavarakomisjoni protokoll nr 1:
Rahanduskomisjoni protokoll nr 1:
Linnavalitsuse istungi protokoll nr 88 (punkt 46):
Rahanduskomisjoni protokoll nr 2:
Õigusakt: Tartu Linnavolikogu 20.12.2013 määrus nr 3 "Tartu linna 2014. aasta eelarve"
Failid: 2014 m Lisa 1.pdf ( 6 kb )
2014 m lisa 2.pdf ( 6 kb )
2014 m lisa 3.pdf ( 14 kb )
2014 m lisa 5.pdf ( 5 kb )
Tartu_Linnavolikogu_Maarus_2013_LVK-M-0002.pdf ( 20 kb )
2014 m lisa 4.pdf ( 358 kb )
2014seletuskiri .pdf ( 4471 kb )
IRL ettepanekud.pdf ( 113 kb )
Kangilaski, Ginter, Salm 3.pdf ( 54 kb )
Kangilaski, Ginter, Salm1.pdf ( 52 kb )
Kangilaski, Ginter, Salm2.pdf ( 51 kb )
Imre Murk.pdf ( 88 kb )
Lisa TLVP2013121000088.pdf ( 134 kb )
seletuskiri LV seisukohtade juurde.pdf ( 146 kb )
ettepanekud.pdf ( 164 kb )
EELNÕU
IRL ettepanekud.pdf Kangilaski, Ginter, Salm 3.pdfKangilaski, Ginter, Salm1.pdfKangilaski, Ginter, Salm2.pdfImre Murk.pdf


Linnavalitsuse ettepanekud ja seisukohad:

Lisa TLVP2013121000088.pdf