Õigusakti eelnõu: Tartu Veeriku Kooli arengukava aastateks 2014 - 2019 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsuse Haridusosakond
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Veeriku Kooli arengukava aastateks 2014 - 2019 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: HO-K-0115
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 13.11.2013
Koostaja: Eneken Juurmann
Ettekandja: Ruth Ahven
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna 15.11.2013 korraldus nr 115 "Tartu Veeriku Kooli arengukava aastateks 2014 - 2019 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine"
Failid: Tartu Veeriku Kooli arengukava aastateks 2014-2019.pdf ( 60 kb )
EELNÕU