Õigusakti eelnõu: Tartu Linnavolikogu määruse "Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2014. a eelarve koostamisel" eelnõu esitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Istungi protokolli kantav otsus
Teema: Tartu Linnavolikogu määruse "Kaasava eelarve menetluse rakendamine Tartu linna 2014. a eelarve koostamisel" eelnõu esitamine
Reg. number: LV-IP-0182
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 10.06.2013
Koostaja: Anneli Apuhtin
Ettekandja: Anneli Apuhtin
EELNÕU