Õigusakti eelnõu: Omaosaluse määra kehtestamine ööpäevaringse hooldusteenuse eest tasumisel

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Omaosaluse määra kehtestamine ööpäevaringse hooldusteenuse eest tasumisel
Reg. number: LV-K-0378
Seisund: Lõpetatud
Koostamise kp: 22.03.2013
Koostaja: Kätlin Kolk
Ettekandja: Meida Griin
Õigusakt: Tartu Linnavalitsuse 9.04.2013 korraldus nr 384 "Omaosaluse määra kehtestamine ööpäevaringse hooldusteenuse eest tasumisel"
EELNÕU